lovro.betty@vitaldiet.hu

Weboldal tulajdonosa:

 • Lovró Bernadett
  Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 26.

A weboldal címe: https://vitaldiet.hu

A tulajdonos honlapjait kiszolgáló szerver az Tárhely.Eu Kft. üzemeltetése alatt áll (https://www.tarhely.eu)

A kezelt adatok köre:

 • A megrendelések teljesítése és számlázás miatt természetes személy és partnercégek pontos neve, rövidített neve, telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím, pontos cím.
 • Tanácsadói szolgáltatás igénybevételekor esetlegesen előforduló baleset, vagy bármilyen probléma felmerülése esetén értesítendő személy neve, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:

 • A megrendelések teljesítése és számlázások elvégzésének biztosítása.
 • Az edzéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi előírások érdekében.
 • Telefonos és e-mailes kapcsolattartás az ügyfelekkel

Adatok kezelésének formája:

 • E-mail üzenetek számítógépen és a tárhely szolgáltató szerverén való tárolása (lásd jogosult adatkezelők köre)
 • Adatok tárolása excel formátumban (xls, xlsx).
 • Adatok tárolása mysql adatbázisban a tárhelyszolgáltató szerverén.
 • Az érintettek köre: ügyfelek (megrendelők) és megbízók akik lehetnek magánszemélyek vagy cégek. Továbbiakban: felhasználó.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők köre:

 1. Lovró Bernadett
  lovro.betty@gmail.com
 2. Magyar posta az általa végzett postai tevékenység elvégzése érdekében, a levelek küldése kapcsán megismerheti a címzettek nevét és címét.
 3. Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  – Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.,
  – Telefonszám: +36 1 789 2 789,
  – E-mail cím: support@tarhely.eu
  szerverén tárolódnak a bejövő és kimenő levelek másolatai.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat maximum 10 évig tároljuk, s minden év december 20-án átvizsgáljuk, kivéve, ha Ügyfél kéri adatai megtekintését, módosítását és törlését

Az felhasználó a regisztrációkor megadott adatai megtekintését, módosítását, helyesbítését és törlését az adatkezelőtől bármikor kérheti írásos (postai vagy elektronikus levélben) formában. Az adatok megtekintésére, módosítására és törlésére és egyéb dolgokra vonatkozó kérelmekre 36 órán belül elektronikus formátumban írásban válaszolunk. Postai úton érkezett levelekre postafordultával, de legfeljebb 8 naptári napon belül válaszolunk (a levél beérkezésétől számított idő a válaszlevél igazolt kiküldéséig).

A felhasználó érintett díjmentesen az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (xls, xlsx) Interneten (e-mail) keresztül. Jogosult az adatait más adatkezelőhöz továbbítani (adattovábbítás, -hordozhatóság), kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

A weboldal a Google Analytics webanalitika szolgáltatását használja, ahol a követőkódban le van tiltva az IP cím megjelenítése, így a felhasználó személye teljesen titokban marad.

További jogok:

 1. Az elfeledtetéshez való jog:
  ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
 2. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (korlátozás az adatkezelő személyes adatok pontosságának ellenőrzésével töltött időre vonatkozik); ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 23. napjától hatályos.

+
Kosár tartalma
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0